EY006影像EY006影像

欢迎光临
我们一直在努力

实验报告单:发现空气中悬浮颗粒物的有效方法

《实验报告单:发现空气中悬浮颗粒物的有效方法》

实验报告单是科学家们常用来记录实验结果的一种文件,本篇文章主要记录了小学四年级下册科教版有关发现空气中悬浮颗粒物的有效方法的实验报告单。

实验准备:用于发现空气中悬浮颗粒物的有效方法,本实验所用的材料有:一个十分清洁的干净罐子,一个热水瓶,一个热水壶,一个温度计,一个铝箔纸,一根细管,一个滤网,一个滤纸,一个棉花球,一个空瓶,一个空罐子。

实验步骤:1.将热水壶和热水瓶中的水加热至60°C,然后将其倒入清洁的干净罐子中;2.将铝箔纸放入热水中,并将滤网和滤纸放入热水中;3.将棉花球放入滤网中,用细管将棉花球与滤网分离;4.将空瓶和空罐子放入实验室外的空气中,然后将其放入热水罐中,放入滤网和滤纸中,然后用细管将空气瓶和空罐子分离;5.用温度计测量热水的温度,当温度达到60°C时,将空气瓶和空罐子中的空气倒入热水罐中,然后将热水瓶和热水壶从热水罐中取出;6.将滤网和滤纸中的空气过滤出来,将空气过滤后的悬浮颗粒物放入空罐子中,并将空罐子放回室外;7.用温度计测量热水的温度,当温度达到60°C时,将空罐子中的空气倒入热水罐中,然后将热水瓶和热水壶从热水罐中取出;8.将滤网和滤纸中的空气过滤出来,将空气过滤后的悬浮颗粒物放入空罐子中,并将空罐子放回室外。

实验结果:在实验中,发现了空气中悬浮颗粒物的有效方法,即将空气瓶、空罐子放入室外的空气中,将其倒入清洁的干净罐子中,再将铝箔纸、滤网、滤纸、棉花球放入热水中,用细管将棉花球与滤网分离,将空气瓶、空罐子放入热水罐中,用温度计测量热水的温度,当温度达到60°C时,将空气瓶、空罐子中的空气倒入热水罐中,放入滤网、滤纸中,用细管将空气瓶、空罐子分离,将滤网、滤纸中的空气过滤出来,将空气过滤后的悬浮颗粒物放入空罐子中,然后将空罐子放回室外,用温度计测量热水的温度,当温度达到60°C时,将空罐子中的空气倒入热水罐中,然后将热水瓶、热水壶从热水罐中取出,将滤网、滤纸中的空气过滤出来,将空气过滤后的悬浮颗粒物放入空罐子中,并将空罐子放回室外,最终发现了空气中悬浮颗粒物的有效方法。

结论:从上述实验结果来看,我们发

未经允许不得转载:EY006影像 » 实验报告单:发现空气中悬浮颗粒物的有效方法
分享到: 更多 (0)

带给你想要内容和知识资讯!!

http://www.lyjczx.org.cn/acczz84655/69576657.html http://www.zjnysh.com/acczz3646/567967.html http://www.shudels.com/acczz234647/696585.html http://www.whcxjspt.com/acczz54636/96785.htmlhttp://www.lyjczx.org.cn/acczz45683/57463.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45684/57464.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45685/57465.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45686/57466.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45687/57467.htmlhttp://www.zjnysh.com/acczz6974/2793.html http://www.zjnysh.com/acczz6975/2794.html http://www.zjnysh.com/acczz6976/2795.html http://www.zjnysh.com/acczz6977/2796.html http://www.zjnysh.com/acczz6978/2797.htmlhttp://www.shudels.com/acczz5796/47436.html http://www.shudels.com/acczz5797/47437.html http://www.shudels.com/acczz5798/47438.html http://www.shudels.com/acczz5799/47439.html http://www.shudels.com/acczz5800/47440.htmlhttp://www.whcxjspt.com/acczz568546/769675.html http://www.whcxjspt.com/acczz568547/769676.html http://www.whcxjspt.com/acczz568548/769677.html http://www.whcxjspt.com/acczz568549/769678.html http://www.whcxjspt.com/acczz568550/769679.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz84655/69576657.html http://www.zjnysh.com/acczz3646/567967.html http://www.shudels.com/acczz234647/696585.html http://www.whcxjspt.com/acczz54636/96785.htmlhttp://www.lyjczx.org.cn/acczz45683/57463.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45684/57464.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45685/57465.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45686/57466.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45687/57467.htmlhttp://www.zjnysh.com/acczz6974/2793.html http://www.zjnysh.com/acczz6975/2794.html http://www.zjnysh.com/acczz6976/2795.html http://www.zjnysh.com/acczz6977/2796.html http://www.zjnysh.com/acczz6978/2797.htmlhttp://www.shudels.com/acczz5796/47436.html http://www.shudels.com/acczz5797/47437.html http://www.shudels.com/acczz5798/47438.html http://www.shudels.com/acczz5799/47439.html http://www.shudels.com/acczz5800/47440.htmlhttp://www.whcxjspt.com/acczz568546/769675.html http://www.whcxjspt.com/acczz568547/769676.html http://www.whcxjspt.com/acczz568548/769677.html http://www.whcxjspt.com/acczz568549/769678.html http://www.whcxjspt.com/acczz568550/769679.html